Home O Nas misja

szukaj

misja PDF Drukuj Email

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.

 

W ramach wszechstronnego rozwoju dziecka w przedszkolu zapewniamy:

 • rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną dziecku atmosferę; pracę i zabawę w małych grupach i pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli,

 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

 • wiele zajęć dodatkowych wspomagających rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, moralny, społeczny jak i estetyczny naszych wychowanków (rytmika, zajęcia teatralne, plastyczne, język angielski, bajkoterapia, choreoterapia, muzykoterapia,

 • rozwijanie w szczególności tych aktywności dzieci, które wiążą się z profilem placówki poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych wg wyselekcjonowanych, nowoczesnych programów nauczania,

 • inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,

 • wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,

 • przygotowanie do osiągnięcia "gotowości szkolnej",

 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej i technicznej,

 • respektowanie naczelnej potrzeby każdego dziecka - ZABAWY,

 • opiekę logopedy, zajęcia mające na celu usprawnienie aparatu mowy i płynność mówienia, wypracowanie odpowiedniego oddechu i artykulacji; zajęcia w formie zarówno grupowej dla wszystkich przedszkolaków jak i indywidualnej, jeśli zachodzi taka potrzeba oraz w części przedszkoli - konsultacje psychologiczne,

 • wiele różnego rodzaju atrakcji: np.: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, programy sezonowe, udział w konkursach, wyjazdy do teatrów, lekcje muzealne itd.

 • samodzielne projekty muzyczno-aktorskie dzieci,

 • współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

 • możliwość spotkań w przedszkolu całych rodzin i przyjaciół, wspólne przeżywanie ważnych w roku świąt i innych uroczystości, sprzyjających integracji rodzin, a także środowiska lokalnego,

 

Podstawa programowa:

Nasze przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN, w tym co najmniej obowiązujące podstawy programowe. W przedszkolach są dodatkowo realizowane programy do nauczania nauki czytania i pisania (np. Metoda Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz, "Nazywanie świata , a także inne programy wspomagające różne aspekty rozwoju dzieci akceptowane przez MEN.