Oferta Drukuj

Placówka działa w godzinach od 6.30-17.30. Dzieci są nauczane według programu MEN zgodnego z Ustawą o Systemie Oświaty. Zajęciami dodatkowymi wliczonymi w cenę czesnego, które oferuje placówka są: 

 • nauka języka angielskiego 4x w tygodniu (2x szkoła językowa "Dzieciolandia" i 2x zatrudniony lektor językowy)
 • logopeda 2x w tygodniu + zajęcia indywidualne dla dzieci wymagających dodatkowej terapii logopedycznej i ćwiczeń
 • psycholog 1x w tygodniu zajęcia z dziećmi i 1x konsultacje z rodzicami
 • rytmika i zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna codziennie
 • taniec - 1x w tygodniu prowadzony przez szkołę tańca "Just Dance"
 • choreoterapia
 • dogoterapia 2x w miesiącu( prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę i tresera psów Leszka Starościaka)
 • zajęcia plastyczne codziennie
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe XYZ do szkoły będziesz szedł(przygotowujące dzieci do czytania i pisania w klasie pierwszej)
 • teatrzyki w przedszkolu oraz wyjazdy na spektakle w Teatrach np. Miejskim, Muzycznym, Lalek
 • wycieczki
 • pokazy ratownictwa medycznego, straży pożarnej, policji
 • zajęcia prowadzone przez rodziców mające na celu zapoznanie dzieci z różnymi zawodami jakie wykonują dorośli
 • wyjazdy edukacyjne np. Do Parku Naukowo Technoligicznego, Fabryki cukierków, Centrum EduFun( celem odbycia warsztatów naukowych), biblioteki itd.